icon-newsletter

Ignoreer die storielyn

 

Wanneer jy ‘n storieboek lees, begin jy gewoonlik aan die begin en lees dan verder tot die einde. Dit is glad nie lekker as iemand wat reeds die boek gelees het vir jou vertel wat vooruit gaan gebeur nie, veral nie die einde nie!

Ons lees die storie van die begin tot die einde om die hele storielyn te kry. Die Bybel is ook ‘n boek met ‘n storielyn, maar soms vergeet ons dit. Ons lees uit verskillende boeke en op verskillende plekke, wat verhoed dat die Bybel se tydlyn of vloei van verhale en getuienisse mis.

Die Woord van God vertel ‘n wonderlike verhaal wat ‘n begin en ‘n slot het. Dit is die wonderlike verhaal van verlossing. Ons leer ongelooflik baie uit die verskillende boeke, hoofstukke en verse, maar weet jy hoe hulle almal byeenkom om die storielyn te voltooi?

As jy dit nog nie voorheen gedoen het nie, lees gerus die Bybel van Genesis tot Openbaring. Jy sal so die groter prentjie sien van God se plan vir Verlossing!

Seëngroete van ROHSA