icon-newsletter

Endurance In The Desert

Endurance in the Desert (2 Feb 2024) Ku tiyisela emananga

Manana uri sweswi, ndzi endla vutiolori bya marathon. A ndzi nga si tshama ndzi ehleketa leswaku ndzi nga fikelela xiyimo lexi, kambe entiyisweni ndzi ehleketa leswaku ndzi ta swi kota! Ku tiyisela ku akiwa hikatsongo-tsongo, hi ku tshikelela eka swirhalanganyi. Unwana manana uri: vuvabyi bya papa mina i ku ndzi sula ntsena emoyeni. A ndzi swi tivi leswaku ndzi ta ya njhani emahlweni. Loko u langutana na xiyimo xo tika hi matimba ya Xikwembu, swi fana na ku pfuka u tsutsuma eka mixo lowo titimela. Xikwembu xi nga ha va xi ku rhangela eka ndzingo hikuva xi na tinyimpi letikulu emahlweni ka wena. Kumbexana Xikwembu xi ku letela ku ya eka maratoni. Loko Xikwembu xi rhangele vana va Israele va huma evuhlongeni eEgipta, a xi swi tiva leswaku va ta ya lwa na swihontlovila swin’wana. Kutani xi va rhangele emananga leswaku xi va dyondzisa ku tiyisela. Swi tikombe ku ri nongonoko wo ringanela hi tlhelo ra ximoya. Kumbexana Xikwembu xi endla leswi fanaka evuton’wini bya wena sweswi. Xana wa xitshemba? Siku rin’wana u ta kota ku vona kahle leswi nga emiehleketweniya Xikwembu. A HI LAVENI XIKWEMBU.