icon-newsletter

My Hartsversugtinge

Gebedsjoernaal en Groepstudie

By Nancy DeMoss Wolgemuth

Stap saam met Nancy DeMoss Wolgemuth as sy haar tien mees gereelde persoonlike hartsversugtinge aan die Here met ons deel. Elke dag sluit in: gedagtes van Nancy, verwante Skrifgedeeltes, ‘n aanbiddingslied, aanhalings van ander en persoonlike vrae.