icon-newsletter

Daniel’s Prayer

Daniel’s Prayer (2 July 2024) Xikhongelo xa Daniyele

Wansati: Kahle kahle, swi tikomba onge ndzi khongelela ndyangu wa mina hinkwawo na mumixinari un’wana na un’wana loyi ndzi n’wi tivaka. A ndzi si tshama ndzi swi tiva leswaku i yini swin’wana leswi ndzi nga swi khongelelaka. Nancy: Ndzi ehleketa leswaku Daniel u hi nyika xikombiso lexinene xa ku tiva ku khongela hi ku ya hi ku rhandza ka Xikwembu. Rixaka ra Israyele a ri ri evuhlongeni. Loko a ri karhi a hlaya hi muprofeta Yeremiya, Daniyele u kume leswaku vuhlonga bya vona a byi ta teka malembe ya makume-nkombo. Hiloko Daniyele a khongela a vuyelo leswi se a swi tshembisiwile eMatsalweni. Uri, “Hosi, yingisa u endla! Hikwalaho ka wena, Xikwembu xanga, u nga hlweli” (Dan. 9:19). `Hi ku khongelela leswaku ku rhandza ka Xikwembu loku paluxiweke ku endliwa emisaveni, Daniyele u tihlanganise ni mbilu, ni kungu ni swikongomelo swa Xikwembu. Hi xikhongelo, u ve mutirhisani na Xikwembu eku hetisiseni ka swikongomelo sweswo. Na wena u nga endla leswi fanaka. Loko u nga swi tivi leswaku u ta khongelela yini, ringeta ku khongela hi ku tirhisa Matsalwa. Kombela Xikwembu leswaku xi ringanisa mbilu ya wena ni swilo leswi xi lavaka ku swi endla. A HI LAVENI XIKEWMBU.