icon-newsletter

The First Face

The First Face (7 June 2024) Xikandza xo Sungula

Wansati: Loko ndzi pfuka ndzi nyenyetsekile, hi ntolovelo ndzi ti hlundzukela mina nwinyi hikuva ndzi rhongomerile. Kutani ndzi humesela ku vilela ka mina eka nuna wa mina ni vana va mina.” Loko swi fana na swa wena, yingisa xitsundzuxo lexikulu lexi humaka eka muchumayeri wa khale, Charles Spurgeon. Ute, “I nawu lowunene leswaku u nga tshuki u languta emahlweni ka munhu nimixo ku kondza u languta emahlweni ka Xikwembu.” Mupisalema u swi veke hi ndlela leyi: “Ndzi vindzuka ni mixo, ndzi huwelela ndzi kombela ku pfuniwa; Ndzi veke ntshembo wa mina eritweni ra wena” (Pis. 119:147). Loko u ri ni xiphiqo xo va ni musa eka van’wana nimixo, kumbexana nhlamulo i ku pfuka ka ha ri mixo leswaku u va wexe ni Xikwembu. Huwelela u kombela mpfuno. Xikandza xa Xikwembu a xi ve xo sungula lexi u xi vonaka. U tahlamala hi ndlela leyi swi cincaka ndlela leyi u tihlanganisaka ha yona ni vanhu van’wana siku hinkwaro. A HI LAVENI XIKWEMBU.